VİZYON

DAHA İYİ BİR TOPLUM

MİSYON

DAHA İYİ TOPLUM İÇİN DAHA İYİ BİREY OLMAK

İLKELERİMİZ

1. BÜTÜNLEŞMEK

Farklı inançlar, toplumlar ve sosyal durumlardaki insanların doğa ve aktif-felsefi bir birlik ideali ile bütünleşmelerini sağlamak.

2. KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME

Felsefeler, bilimler, inançlar ve sanatların karşılaştırmalı incelemesiyle bütünsel bir bakış sağlamak.

3. KENDİNİ ve DOĞAYI TANIMAK

Kendini ve doğayı tanımak. Bireysel kapasiteleri geliştirmek.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Aktiffelsfe , tüm alt birimleriyle birlikte, toplumun çıkarını toplumun üyeleriyle gözetmek, geliştirmek, iyileştirmek için, felsefi, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunur.

Aktiffelsefe, evrensel insan hakları, etik kurallar, ulusal mevzuat ve diğer canlıların yaşam hakkına verdiği önem ile yönetilmektedir.

Toplumda ayrımcılık yapmaz aksine her yaş, cinsiyet, inanç, ırk, sosyal statü vb  bireyleri evrensel değerler çerçevesinde bir araya getirir. Üyelerinin toplumun geleneklerine olduğu kadar, evrensel etik değerler uyarınca hareket etmelerini, duyarlı vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini teşvik eder ve bu ilkelere uymalarını bekler.

Rüşvet, şantaj, çıkar sağlama, yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve zorbalığa, bilgi ve belgede sahtecilik ile yanlış beyana kesinlikle izin vermez. Şeffaflığa önem verir.

GEA, Gönüllülük Bildirgesini imzalayan kişilerle çalışır.

Sürekli gelişme ve iyileşme prensibi çerçevesinde yöneticileri periyodik olarak üyeleri arasında bilinçlendirme ve farkındalık sağlar.