Project Description

Aktiffelsefe Güzelyalı olarak, İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği ile birlikte 6 Nisan Cumartesi günü “Sor Sorgula, Hayata Uygula” panel ve soru konferansını gerçekleştirdik.

2 oturumdan oluşan panelin ilk bölümünde konuşmacılar tarafından insanların sorun çözme kabiliyetine neden ihtiyaç duyduğu, “Hayalet Sorun-Kök Sorun” kavramları incelendi. İnsanların sorunlarını çözmede evrim, dil ve sanat ile ilişkisi üzerinde duruldu.

Soru konferansı şeklinde geçen 2. oturum, “Sonradan Kaybedilen Merak Duygusunun İnsanda Nasıl Tekrar Canlandırılabileceği” sorusu etrafında gerçekleştirildi. Katılımcıların verdikleri cevapların, gruplara ayrılarak değerlendirilmesi sonucu oluşan ortak fikirlerin paylaşılması ile tamamlandı.

Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

“ Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. “ Claude Bernard