Project Description

JUNG PSİKOLOJİSİNDE RÜYALAR
Ücretsiz Konferans
Dr. Gülsen Altuntaş
Lütfen rezervasyon yapınız: 0530 049 34 49

Rüyanın anlamı nedir?
Neden rüya görürüz?
Rüyalar ve kişilik etkileşimi
Rüyalar ve bilinç

Uykunun belli bir dönemindeki algısal bir yaşam olarak tanımlanan rüya hem nörofizyolojik hem de psikolojik bir olgu olarak kabul edilir. C. G. Jung rüyaların analizi konusunda üç büyük şahsiyetten biridir. Psikolojik bir gerçekliğin açıklanmasında kullanılan nedensellik ve sonuçsallık ilişkileri açısından Freud, nedensellik açısından bastırılmış, gizlilik olgularından söz ederken, onun öğrencisi olan Jung sonuçsallık açısından rüyaların bize bir şeyler öğrettiğinden bahseder. Jung’a göre psike sadece nedenselterimlerle anlaşılmaz, sonuçsal bir görüş de gerektirir. Bizim gizli iç dünyamızdan haberler veren rüyalar, semboller yoluyla psişenin dilini konuşturur. Felsefe ile sıkı ilişkide olan sembolizmin özelliklerini de kullanan Jung, binlerce hastasını analitik psikoloji adını verdiği yöntemle incelemeye alır ve sonuçlarını seminerlerinde sunduğu gibi kitaplarında da kullanır.

Jung için “bu neden oluyor” sorusundan çok, “bu hangi amaçla oluyor” sorusu önemli olduğundan rüyaların anlamlarını belirlemek adına “bağlamları çıkarmak” yöntemini geliştirir. Ve kendisine göre yorumlama açısından önemli olan rüya sahibinin kendisidir. “İnsanın kendisine aittir ve başka bir yerden çıkmazlar” diyerek psikoanalizde rüyaların dilini büyük bir başarı ile değerlendirir.

Dr. GÜLSEN ALTUNTAŞ
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Gülsen Altuntaş, mezuniyetinden sonra Ankara Ünv. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Biyolog göreviyle çalışmaya başladı. Aynı Anabilim Dalı’nda doktora da yaparken uyku ve rüyalar konusu ile ilk bilimsel tanışmasını gerçekleştirdi. Felsefi ve sembolik anlamda tanışması ise Yeni Yüksektepe Kültür Derneği’nin aktif bir üyesi olduğunda gerçekleşti. 21 yıldır derneğimizde yer alan Gülsen Altuntaş, Felsefe, Ahlak Felsefesi, Sembolizm, Psikoloji vb konularında çalışmalarına ve bu konularda seminerler, konferanslar vermeye devam etmektedir.

Aktiffelsefe Güzelyalı
0530 049 34 49
55 Sokak no:18 Güzelyalı
Melahat Yılmayan Öğrenme Evi