İnsanlığın felsefi ve manevi değerleri üzerine zamansız öğretilerin aktarıldığı Klasik Tarzda Felsefe Okulu olarak tanımlanabilecek olan Yeni Yüksektepe, insanların yaşamlarında her zaman ihtiyaç duyacakları değerleri elde edebilmeleri için gerekli olan öğretileri onlara TEMEL FELSEFE SEMİNERLERİ programıyla sunmaktadır. Program yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir. Haftada bir akşam düzenlenen seminerlerde doğudan batıya kadar birçok filozofun “İnsan Nedir” sorusuna verdiği cevaplar üzerinde durularak aşağıdaki başlıklara değinilmektedir.

Temel Felsefe Semineri Programı Konuları

 • Etik ve Ahlak
 • Bhagavad Gita ve İnsanın İç Mücadalesi
 • Aristoteles ve Mutluluk
 • Buda ve Acıdan Kurtuluş
 • Plotinus ve Aşk
 • Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması
 • Platon ve Akademia
 • Stoacılar ve Özgür İrade
 • Birey, Toplum ve Devlet
 • Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller
 • Tarih ve Mitoloji
 • İlkel Toplumlardan Günümüze Sosyopolitik Formlar
 • Tarih Felsefesi

Seminerler, psikoloji pratikleri, tarihi geziler ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için şubemizi ziyaret edebilirsiniz ya da bize telefonla ulaşabilirsiniz.