Gönüllülük

 

 


Yeni Yüksektepe için gönüllülük, felsefe ve kültürün uygulanması ve somutlaşmasının pratik bir yoludur. Bu, her bir idealistin, bilinçli ve aktif bir şekilde kamu yararına çalışma sorumululuğu olarak kabul ettiği, topluma hizmet ve cömertliğin doğal bir ifadesidir.

Gönüllülük insana özgü, dinamik, felsefi bir değerdir. İnsanlığın her aşamasında vardır, herhangi bir zamana ya da coğrafyaya, kültüre, düşünceye indirgenemez, sınıflandırılamaz. Çünkü tanımı, her şeyden önce bir kazanım beklentisinin ötesinde hareket edebilmektir. Karşılıksız yapmaktır.

Gönüllülük yoluyla topluma karşı sorumluluğumuzu, en çok ihtiyaç duyulan etkinlikler olan, insani ve ekolojik hareketler ile sosyal ve eğitimsel projelerle gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar topluma; dayanışmanın, hoşgörünün ve diğerlerine saygının değerini geliştirme fırsatı sunar. Bu da bizi daha iyi bireyler ve dünyayı da daha iyi bir yer yapar.

“İnsanlığa hizmet, insanın en özgür eylemidir ve onun aracılığıyla insan verme ihtiyacını ifade eder; menfaat gözetmeden eyleme dönüştürülen bu davranışlar sayesinde kazanılan bilinç, insanı sağlıklı ve neşeli kılar.”

Delia Steinberg GUZMAN