Ekoloji

 

 


Yeni Yüksektepe’de ekoloji çalışmaları, dünyamızın yaşamakta olduğu ekolojik sorunlara karşı aktif, hayata geçirilebilir gönüllü çalışmalar organize etmek üzere yapılmaktadır.

Çalışmalar pratik olmakla beraber, felsefi nedenleri de içinde barındırmaktadır. GEA’nın ekoloji anlayışı sadece bir gönüllü çevreci olmak, moda akımlara uymak ve günübirlik bir çalışmayla doğaya olan borcumuzu ödeyeceğimize inanmak değil, hayat tarzımızı doğayla uyumlu hale getirmek ve doğadaki uyumu bütün davranışlarımıza uygulamaktır.

Doğa görüşü günümüzde felsefi ve etik ilkelerce şekillendirilmeyip maddi, ekonomik ölçütlerle belirlenmektedir. Bunun sonucu olarak doğayı sadece bir hammadde veya cansız bir dünya olarak gören bir anlayış mevcuttur. Bu zihniyet, tarihin ve felsefenin yardımıyla bireyde; eğitim ile de toplumda değişmelidir. İnsanı oluşturan zihinsel, duygusal, fiziksel tüm boyutlar ile doğada yaşanmalı ve tüm bu boyutları kapsayan bir doğa görüşü oluşturulmalıdır.”*

*Ekolojik krize felsefi bir bakış, Yeni Yüksektepe Dergisi, Sayı 16